Song, Xiao, Qianyi Wang, Ku Wing Cheong, & Kee Cheok Cheong. " Astride Tradition and Modernity: Rizhao as China’s Urban Future?." Malaysian Journal of Economic Studies [Online], 57.1 (2020): 147-165. Web. 28 Jan. 2021